image banner

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố, năm học 2022 - 2023
Số ký hiệu văn bản 762/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố, năm học 2022 - 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Ngôn
Tài liệu đính kèm kh-gvg-22-23.pdf
file_20210305_192030_cv122_luu-y-khi-viet-giai-phap-1-.pdf
mau-bao-cao-bien-phap-cua-gvcn.doc