Lượt xem: 61
HỘI NGHỊ
In trang
Hội nghị tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

               Thực hiện công văn số 4933/BGDĐT-GDTH ngày 04/10/2016 về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học; Công văn số 5250/BGDĐT-GDTH ngày 21/10/2016 về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của bộ giáo dục và đào tạo.
               Sáng ngày 02/12/2016, dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường. Chuyên môn trường TH Tân Xuân C đã tổ chức hội nghị tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.                 
                Sau 2 ngày làm việc tích cực dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng chí phó hiệu trưởng nhà trường, toàn thể giáo viên đã nắm bắt được những đổi mới của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc đánh giá học sinh tiểu học.

Tin Mới
 Trường Tiểu Học Tân Xuân C
Hiệu trưởng Đinh Thị Thành
Số ĐT: 02713 883 448
Địa chỉ: Phường Tân Xuân - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước