image banner

TieuHocTanXuanC
Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2022 - 2023
Sáng ngày 02/10/2022 Trường Tiểu  học Tân xuân C đã tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2022 - 2023. 

Tham gia Hội nghị có Ban giám hiệu và toàn thể 36 GV, NV nhà trường. Sau gần 3 giờ làm việc, hội nghị đã thành công và kết thúc tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

                                                                                                                                          Nguồn: Th Tân Xuân C./.

Tin Mới