image banner

Tiểu học Tân Xuân C
Trường Tiểu học Tân Xuân C tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động Năm học 2023 - 2024
Ngày 23/09/2023, vào  lúc 14 giờ 30 phút Trường tiểu học Tân Xuân C tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2023 - 2024.

    Tham dự Hội nghị có Cô Đinh Thị Thành - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, Cô Đinh Thị Hoan - Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể 43 CB, GV, NV trong trường.

anh tin bai

    Hội nghị đã nhất trí thông qua: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Báo cáo tài chính của nhà trường; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2022 - 2023, triển khai phương hướng của Ban TTND năm học 2023 - 2024.

anh tin bai

    Tất cả các chỉ tiêu về học sinh, giáo viên, nhà trường năm học 2023 - 2024 cũng được đưa ra tại hội nghị, được sự nhất trí của 100 % CB-GV-NV cùng nhau phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

    Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin Mới