image banner

Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực của Liên đội Trường TH Tân Xuân C
Lượt xem: 84

          Diễn đàn được tổ chức sáng ngày 29/3/2021, đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho học sinh trong nhà trường nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; góp phần xây dựng xã hội, môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

Nội dung diễn đàn gồm: Học sinh tham gia trò chơi tập thể, chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường.

 Tiếp đó, là hoạt động giới thiệu sách, chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh…

                                                                                                   Nguồn: Trường Tiểu học Tân Xuân C

Tin Mới