image banner

Tiểu học Tân Xuân C
“Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số” tỉnh Bình Phước năm 2023
Căn cứ Căn cứ Công văn số 1297/STTTT-BCVTCNTT ngày 22/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc phát động tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”. Căn cứ công văn số: 1104/PGDĐT V/v tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số” của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Xoài. Trường TH Tân Xuân C hướng dẫn nội dung và thể lệ tham gia hội thi như sau:

 - Đường link “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 trên Cổng  thông  tin  điện  tử  tỉnh,  tại  địa chỉ: https://cds.binhphuoc.gov.vn/

- Thể lệ Hội thi theo công văn đính kèm dưới đây:

Tải về

Tải về
Tin Mới