image banner

TieuHocTanXuanC
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỬ DỤNG THỰC PHẨM AN TOÀN TẠI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH TÂN XUÂN C
Chuyên đề được tổ chức trong tiết chào cờ sáng nay, ngày 12/12/2022, với sự phối hợp của bộ phận y tế nhà trường, thu hút 100% học sinh tham gia.
An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là nhiệm vụ đặt ra hàng đầu trong cộng đồng nói chung và trong trường học nói riêng. Việc tuyên truyền an toàn thực phẩm luôn là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm giúp các em học sinh nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh và biết lựa chọn thực phẩm an toàn.
    Với các hoạt động quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi, vẽ tranh, chơi trò chơi, các em học sinh đã tham gia một cách hào hứng. Qua đó, giúp các em nhận biết thực phẩm an toàn và hậu quả của việc sử dụng thực phẩm bẩn, kém chất lượng; giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và giữ gìn sức khỏe, thông qua việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày.

    Một số hình ảnh của chuyên đề:

Tin Mới